Typy sporů

 

Typy sporů vhodných pro mediaci:

  • spory v nichž strany jsou ve vzájemném vztahu, jsou závislé na vyřešení sporu, protože obě přispěly svým chováním k vytvoření konfliktu
  • spory, kdy obě strany mají pocit zodpovědnosti za vzniklý konflikt
  • spory v nichž strany jsou schopny spolu komunikovat alespoň na minimální úrovni tak, aby byla možná výměna nových informací mezi nimi
  • spory, kde strany nezastávají názor, že jedna strana musí zvítězit na úkor strany druhé
  • spory, kde obě strany souhlasí s řešením cestou mediace.