Zaměřujeme se na mediaci:

  • všeobecnou (majetkové a dědické spory, pracovně-právní spory, spory obchodní, občanské a sousedské, spory mezi členy SVJ)
  • rodinnou
  • doporučenou soudem.

Mediace má více jak půlstoletou tradici. Je to multidimenzionální dovednost zahrnující právní, psychologické, sociální a sociologické aspekty – metoda řešení konfliktů. Mediace je neformální, strukturovaný proces mimosoudního řešení konfliktů. Mediátor jako nezávislá a nezaujatá osoba napomáhá stránám pojmenovat jejich zájmy a potřeby a podporuje je v hledání oboustranně prospěšných a reálných řešení v předmětech, které způsobily konflikt. Pomáhá jim, aby sami nalezli taková řešení, která uspokojí obě strany aniž by jim radil, doporučoval nebo nařizoval výsledná řešení. Konečná podoba dohody je dílem stran a mediátor je na cestě k jejímu dosažení kvalifikovaně podporuje.

Mediujeme v mediátorské dvojici nebo jednotlivě. Klademe důraz na diskrétnost prostředí. Účast v mediaci je dobrovolná – strany mohou odstoupit od mediace v kterékoliv fázi procesu, aniž by byly nuceny uvádět důvod svého rozhodnutí. Mediátor zajišťuje stejné procesní podmínky pro obě strany.

 

 Ing. Zdeněk Wertheim
Ing. Zdeněk Wertheim,
daňový poradce, mediátor
 
Je členem Komory daňových poradců
České republiky a působí také jako likvidátor.