Proč mediace

 

Lidé volí mediaci z těchto důvodů:

  • zachovají si soukromí a důvěrnost sdělených informací
  • sníží napětí a zlepší vztahy s druhou stranou, uchovají si nebo získají prostor pro další koexistenci s druhým účastníkem sporu
  • mají kontrolu nad podobou výsledné dohody
  • dosáhnou vyřešení sporu mnohem rychleji než před soudem, sníží náklady spojené s řešením sporu
  • mají jistotu emoční podpory, úlevy v krizové situaci
  • mohou pochopit druhou stranu a sami mohou být pochopeni.