Ceník mediace

Odměna mediátora činí od 1 200 Kč za hodinu mediačního jednání.
Částku obvykle hradí strany rovným dílem (každá ze stran 600 Kč). Iniciátor, tedy ta strana, která kontaktuje mediátora jako první, je garantem platby.
Příprava mediačního jednání a podání všech potřebných informací o mediaci je zdarma. Jedno mediační jednání trvá 3 hodiny.
Ve složitějších případech (kdy je více témat jednání) je zpravidla třeba více mediačních jednání.