Cíle mediace

Cílem mediace je dohoda.

Dohoda jasně formulovaná, srozumitelná, vyvážená a uskutečnitelná, na jejíž podobě se aktivně podíleli všichni účastníci mediačních jednání. Tato dohoda může být i právně závazná. Tím, že je dohoda výsledkem práce stran v mediaci, je velmi často trvalejší než soudní výrok.

Rodinná mediace

Rodinná mediace je metoda kultivovaného řešení sporu, využívá se zejména v rozchodových a rozvodových situacích spojených s otázkou péče o děti, ale rovněž v dalších rodinných sporech (dědictví, restituce, rodinné firmy, půjčky a závazky v rámci rodiny aj.). Mediátor Vám pomůže soustředit se na podstatné záležitosti budoucího života a oprostit se od vyvolávání či prohlubování nepřátelství.

Kde Vám rodinná mediace může pomoci:

  • Podle jakých pravidel budete vychovávat Vaše děti a jak se budete podílet na naplnění jejich potřeb
  • Kdo z vás bude kde bydlet
  • Rozdělení společného jmění
  • Vyřešení majetkových záležitostí
  • Otázky týkající se budoucnosti Vašich dětí
  • Péče o rodiče a prarodiče, o nemocného člena rodiny
  • Předmanželské smlouvy a v dalších situacích.